کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس
احداث و بهره برداری از تاسیسات مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

احداث و بهره برداری از خط انتقال آب از سد سده خواف به مجتمع فولاد سنگان

پروژه شامل احداث خط انتقال و تأسیسات تلمبه خانه مربوط و مخازن تعادلی مورد نیاز برای انتقال حقآبه تخصیص یافته از سد سده خواف به مجتمع فولاد سنگان و بهره برداری از تأسیسات احداثی توسط بخش خصوصی با الگوی F-EPC و یا تضمین پرداخت حق العمل انتقال آب به سرمایه گذار است.مبلغ سرمایه گذاری اولیه بالغ بر چهارصد میلیارد ریال برآورد شده است. مدت پروژه 26 سال، شامل یک سال دوره احداث و 25 سال دوره بهره برداری است.