کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس
احداث و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر تربت حیدریه
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
احداث و بهره برداری از تاسیسات مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

احداث و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور

پروژه شامل احداث تصفیه خانه و تکمیل شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب و بهره برداری از تأسیسات احداث شده توسط بخش خصوصی با الگوی بیع متقابل است. ظرفیت نهایی تأسیسات تصفیه خانه فاضلاب بالغ بر 50000 متر مکعب در شبانه روز خواهد بود و مبلغ سرمایه گذاری اولیه سه هزار و پانصد میلیارد ریال برآورد شده است. مدت پروژه 29 سال شامل چهار سال دوره ساخت و 25 سال دوره بهره برداری است.