کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس
احداث و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵
احداث و بهره برداری از خط انتقال آب از سد سده خواف به مجتمع فولاد سنگان
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

احداث و بهره برداری از تاسیسات مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد

پروژه شامل احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب، تأسیسات هاضم لجن مدول دوم و سوم تصفیه خانه و نیروگاه (CHP) بیوگاز حاصل از تجزیه لجن و بهره برداری از تاسیسات احداث شده توسط بخش خصوصی با الگوی بیع متقابل است. ظرفیت نهایی تأسیسات احداث شده بالغ بر 95000 مترمکعب در شبانه روز و مبلغ سرمایه گذاری اولیه بالغ بر سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است. مدت پروژه 28 سال شامل سه سال دوره ساخت و 25 سال دوره بهره برداری است.