کدنویس قالب وردپرس افزونه وردپرس
احداث و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

احداث و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر تربت حیدریه

پروژه شامل احداث مدول دوم تصفیه خانه، تکمیل شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب و بهره برداری از تأسیسات موجود و احداث شده توسط بخش خصوصی با الگوی بیع متقابل است.
ظرفیت نهایی تأسیسات تصفیه فاضلاب، بالغ بر 25000 مترمکعب در شبانه روز خواهد بود و مبلغ سرمایه گذاری اولیه دو هزار میلیارد ریال برآورد شده است. مدت پروژه 29 سال، شامل چهار سال دوره ساخت و 25 سال دوره بهره برداری، است.
 
  • 1395/07/01پیدایش

  • 1396/08/30مذاکره

  • 1397/03/01پیشبرد

    ^
  • 1401/03/01ساخت

  • 1426/03/01بهره برداری تجاری

  • واگذاری